16 IP+16 analog video və 16 səs kanallı

rəqəmsal HIBRID video qeydedici.

8x2TB HDD (Sərt disk) qoşulma imkanlı

Model: DS-8016HFI-ST

16 video və 16 səs kanallı rəqəmsal video qeydedici.

8x2TB HDD (Sərt disk) qoşulma imkanlı

Model: DS-8116HFI-ST

16 video və 16 səs kanallı rəqəmsal video qeydedici.

8x2TB HDD (Sərt disk) qoşulma imkanl!

WD1 (960×576) ölçüdə video qeydetmə imkanlı!

Model: DS-8116HWI-ST

YENİ!!!

4 kanallı rəqəmsal video qeydedici.

Model: DS-7204HWI-SH

4 kanallı rəqəmsal video qeydedici.

Model: DS-7204HFI-SH +4 Kanal audio!

4 kanallı MINI rəqəmsal video qeydedici.

Model: DS-7104HWI-SL

16 kanallı MINI rəqəmsal video qeydedici.

Model: DS-7116 HWI-SL 

8 kanallı MINI rəqəmsal video qeydedici.

Model: DS-7108 HWI-SL

YENİ!!!

8 kanallı rəqəmsal video qeydedici.

Model: DS-7208HWI-SH